Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ
ΕΔΕΣΣΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

video

      video   
                           

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΑΝΝΑΒΟΥΡΓΕΙΟ


ΒΟΛΤΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ

Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget